Μονοπώλιο και στους βόθρους!

4 10 2011

Στις 18 Νοεμβρίου του 2011 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση από μέλη της ιδιότυπης μεταφορικής εταιρίας «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε.» που δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης βοθρολυμάτων/ακάθαρτων υδάτων στη Χερσόνησο Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής. 


Σύμφωνα με την εισήγηση,  τα μέλη της Κοινοπραξίας Κασσάνδρα προέβησαν σε συμφωνία καθορισμού τιμών μεταξύ τους, πρακτική που από τη φύση της συνιστά το πλέον πρόδηλο και κατάφωρο είδος παράβασης  για το χρονικό διάστημα 2001-2002. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες στη σύμπραξη επιχειρήσεις, υπό τη μορφή της Κοινοπραξίας, περιόρισαν τον ανταγωνισμό καθώς, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της κατοχής του 100% της σχετικής αγοράς, έλαβαν από κοινού απόφαση σύνταξης τιμοκαταλόγου καθορισμού τιμών τον οποίο και υλοποίησαν, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. 
Η ίδια  εισήγηση διαπιστώνει περαιτέρω κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των εν λόγω ατομικών επιχειρήσεων, με την πρακτική της υπερβολικής τιμολόγησης, κατά τα έτη 2003 έως 2009. Σημειώνεται ότι η κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης με την επιβολή μη εύλογων τιμών πώλησης, έχει ιδιαίτερα μεγάλο αντίκτυπο στην εν λόγω αγορά, δεδομένου του απόλυτου ποσοστού που κατείχαν οι καταγγελλόμενες επιχειρήσεις (100%) και της αδυναμίας του αγοραστικού κοινού να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές παροχής της υπηρεσίας εκκένωσης και μεταφοράς βοθρολυμάτων αλλά και του ζωτικής σημασίας χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας, αφού η ύπαρξη καθαριότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση όρων υγιεινής  διαβίωσης στους καταναλωτές της περιοχής.
protothema.gr


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: